O nás

ADSKC vznikla v roce 1996 s cílem hájit zájmy psychoterapeuticky zaměřených zařízení na veřejnosti.

ADSKC má kolem 10 platících členů a kolem 32 mimořádných a přidružených členů (viz kontakty).

ADSKC je aktivní především v těchto oblastech:

1) prosazuje zájmy členů v dohodovacím řízení se zdravotními pojištovnami

2) iniciuje kroky ke zlepšení financování DS a KC

3) připomínkuje zákony týkající se zdravotní péče v psychosociální oblasti

4) je členem Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (www.cmhcd.cz), ve kterém se aktuálně aktivně podílí na implementaci koncepce péče o duševní zdraví v České republice.

Stanovy si můžete přečíst zde