O nás

O nás

Asociace denních stacionářů a krizových center vznikla v roce 1996 s cílem hájit zájmy psychoterapeuticky zaměřených zařízení na veřejnosti

ADSKC je aktivní především v těchto oblastech:

1) prosazuje zájmy členů v dohodovacím řízení se zdravotními pojišťovnami v segmentu ambulantních specialistů a domácí péče (psychiatrické sestry)

2) iniciuje kroky ke zlepšení financování DS a KC

3) připomínkuje zákony týkající se zdravotní péče v psychosociální oblasti

4) zúčastňuje se jednání o síti a politice v oblasti duševního zdraví s cílem podpory denních stacionářů a krizových center

5) je členem Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (www.cmhcd.cz), ve kterém se aktuálně aktivně podílí na implementaci koncepce péče o duševní zdraví v České republice.

 

 

Asociace denních stacionářů a krizových center