ds eset 24.9.-14.12.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vám oznámit, že jsem převzala vedení denního stacionáře po MUDr. Hauserové a ráda bych navázala na dosavadní dobrou spolupráci s mnohými z Vás. Dovoluji si Vás tímto informovat o připravovaném

DENNÍM STACIONÁŘI na Klinice ESET.

Úvalská 3411/47, Praha 10

Začátek stacionáře je v pondělí 24. 9., ukončení v pátek 14. 12. 2018 (12 týdnů).

Do našeho léčebného programu přijímáme pacienty s neurotickými, osobnostními a psychosomatickými problémy.

DS probíhá každý pracovní den v době od cca 8:30 – 14:00 hodin. Je sestaven z bloků komunity, dynamicky orientované psychoterapie, nácviku relaxačních technik (autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace), prvků práce s tělem, neverbálních technik/arteterapie, biblioterapie a prvků KBT. Vzhledem ke struktuře terapie je nezbytné absolvovat celý program v plném rozsahu.

Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může ji vystavit buď ošetřující lékař, nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se pacient předem objednal k indikačnímu rozhovoru na některý z následujících kontaktů:

  • telefonicky přes sestru mgr. Zuzanu Finkovou, nebo mgr. Petru Mrkosovou:

220 910 948, sestra-ds@klinikaeset.cz

výjimečně tel. 220 910 946

  • recepce kliniky – přepojením na I. patro – sesterna:

272 937 500, 272 937 499, 272 940 880, 272 940 879

S pozdravem,

mgr. Martina Kukolová Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

vedoucí stacionáře ředitel kliniky ESET

Asociace denních stacionářů a krizových center