ds eset IX-XII 2018

V Praze dne 22.5.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vám informovat o připravovaném zahájení nového běhu

DENNÍHO STACIONÁŘE

který bude probíhat od 10. září do 7. prosince 2018 na klinice ESET.

Již nyní přijímáme dospělé pacienty, kteří trpí neurotickými, psychosomatickými a lehčími osobnostními problémy

Terapie, trvající 13 týdnů, probíhá v uzavřené skupině každý pracovní den v době od 9.00 do 14.00 hod. Každodenní komunitní a skupinovou psychoterapii doplňují další terapeutické aktivity – arteterapie, neverbální techniky (prvky dramaterapie, imaginativní terapie), muzikoterapie, nácvik relaxačních technik (Schultzův autogenní tréning, Jacobsonova progresivní relaxace atd.), prvky práce s tělem i práce s dechem, ergoterapie, biblioterapie.

Terapeutický tým tvoří Mgr. Barbora Kohoutová, klinická psycholožka a psychoterapeutka, MUDr. Alexandra Kroupová, psychiatrička a psychoterapeutka, Andrea Sobotková DiS, terapeutka, zdravotní sestra. Po celou dobu stacionáře je přítomna zdravotní sestra – terapeutka. Všichni terapeuti pracují pod odbornou supervizí.

Příjemné a čisté prostředí nabízí pacientům dobré zázemí – terapeutická místnost s kobercem, křesly, vybavená kuchyňka s rychlovarnou konvicí, lednicí a mikrovlnnou troubou, výtah, venkovní prostor pro kuřáky. Ergoterapii zažívají pacienti v naší dobře vybavené dílně pod vedením zkušené terapeutky. Samozřejmostí je bezbariérový přístup.

Odpovědným psychoterapeutem tohoto běhu stacionáře je Mgr. Barbora Kohoutová.

Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může PN vystavit buď ošetřující lékař, nebo naše zařízení.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se pacient sám předem osobně nebo telefonicky objednal k diagnostickému rozhovoru.

Kontakt:

Klinika Eset, Úvalská 3411/47, 100 00

Tel: 272 937 499-500

e-mail:eset.detske2@volny.cz

eset.ambulance@volny.cz

terapeutický tým:

Mgr. Kohoutová, vedoucí stacionáře

MUDr. Alexandra Kroupová

Andrea Sobotková DiS

S pozdravem

Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.

Asociace denních stacionářů a krizových center