DS eset IX/2018

V Praze 13. 6. 2018

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás informovali o připravovaném denním stacionáři pro pacienty s neurotickými, psychosomatickými a osobnostními potížemi.

Termín stacionáře je od 17. 9. do 7. 12. 2018.

Léčba v denním stacionáři trvá 12 týdnů, každý všední den od 8.30 do 14. 30 hod. Probíhá formou psychodynamicky orientované psychoterapie. Program zahrnuje komunitní setkání, skupinovou psychoterapii zaměřenou na sebepoznání a odpolední relaxace (autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace, biblioterapie, arteterapie, muzikoterapie).

Vzhledem ke struktuře terapie je nezbytné absolvovat celý program v plném rozsahu. Není-li možné tuto podmínku splnit, můžeme nabídnout některou z méně časově náročných forem psychoterapie, např. frakcionovaný stacionář (3x týdně v odpoledních hodinách) nebo docházkové skupiny (1x týdně).

Na dobu trvání stacionáře může náš psychiatr vystavit pracovní neschopnost.

Výběr pacientů pro tento stacionář probíhá formou individuálního diagnostického pohovoru s vedoucím psychoterapeutem stacionáře a je rovněž nutné absolvovat vstupní vyšetření psychiatrem.

V současné době již probíhají pohovory pro tento stacionář a je tedy možné se objednat telefonicky na čísle 220 910 960 (příjem pacientů) nebo na čísle

272 940 879-80 (recepce).

Terapeutický tým:

Mgr. Andrej Chovanec – klinický psycholog

tel.: 220 910 952

e-mail: psycholog-neu@klinikaeset.cz

Bc. Gabriela Meluzinová, Dis. – koterapeut

tel.: 220 910 957

e-mail: sestra-neu@klinikaeset.cz

Děkujeme za dlouhodobou vzájemnou spolupráci.

S přátelským pozdravem

Mgr. Andrej Chovanec MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.

vedoucí stacionáře ředitel kliniky

Asociace denních stacionářů a krizových center