Denní stacionář SPS Břehová od 22.1.2018

Středisko psychoterapeutických služeb Břehová s.r.o., Břehová 3

Praha 1 – Josefov, 110 00

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

opět navazujeme na dosavadní dobrou spolupráci s mnohými z Vás a dovolujeme si oznámit

termín otevření nového běhu denního stacionáře, kterým je PONDĚLÍ 22.1.2018

Do tohoto léčebného programu, který zajišťujeme již mnoho let, přijímáme pacienty, kteří trpí neurotickými, osobnostními a psychosomatickými problémy.

Psychoterapeutický program stacionáře v uzavřené skupině je rozložen do 8 týdnů. Probíhá každý pracovní den, vždy v době od 8:00 do 14:00 hod. Obsahuje dynamicky orientovanou skupinovou psychoterapii a nácvik relaxačních technik.

Odpovědný psychoterapeut tohoto běhu denního stacionáře je

Mgr. Petra Němčíková

koterapeut Marek Škuci

Potřebuje-li pacient na dobu léčebného programu pracovní neschopnost, může neschopenku vystavit buď ošetřující lékař nebo naše středisko. Po skončení léčby bude pacient předán zpět k příslušnému ošetřujícímu lékaři. Prosíme Vás také o krátké písemné shrnutí psychiatrické nebo hlavní somatické anamnézy, na jejímž základě pacienta doporučujete k psychoterapii ve stacionáři.

Jsme smluvním zařízením následujících zdravotních pojišťoven:

VZP, VoZP, OZP bank a pojišťoven, ZPMV, ZPŠ a ČPZP.

Před začátkem léčby v kterémkoli z našich programů je nutné, aby se pacient

sám předem objednal k diagnostickému pohovoru, který rozhodne o event. zařazení pacienta do programu, a to buď osobně na výše uvedené adrese a nebo telefonicky na číslech :

222 324 027, 222 324 277 nebo mobilním telefonu 603 211 142 v příjmové kanceláři.

S pozdravem

Tamara Smatanová,

asistentka SPS Břehová

 

Asociace denních stacionářů a krizových center